U 22 Hercules ECO 25-50

 

Kocioł U 22 Herculec ECO 25-50 jest przeznaczony do spalania biomasy w postaci sprasowanych odpadków drewnopochodnych takich jak trociny, zręby i wióry w postaci granulatu czyli tzw. pelet, w systemach centralnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem wody przy ciśnieniu roboczym 4 bar. Jego moc pozwala na instalowanie i właściwe wykorzystanie jego potencjału zarówno w domach jednorodzinnych, małych obiektach użyteczności publicznej jak i w zakładach pracy w których powierzchnia użytkowa nie przekracza 210m2 dla kotła o mocy 25kW i 520 m2 dla pieca o mocy 50kW. Kotły tego typu idealnie nadają sie do zabudowy tam gdzie wymagana jest pełna automatyzacja ich pracy przy jednoczesnej minimalizacji nakładów na obsługę i konserwację.

Do głownych zalet kotłów można zaliczyć:

 1. Łatwość obsługi i konserwacji.
 2. Możliwość automatycznego podawania paliwa do komory spalania.
 3. Możliwość zakupu kotła z zasobnikiem z prawej lub lewej strony.
 4. Wydłużona żywotność wymiennika dzięki skonstruowaniu go z żeliwa.
 5. Możliwość automatycznego sterowania kotłem dzięki zastosowaniu termostatu pokojowego.
 6. Niska emisja spalin i wysoka sprawność dochodząca do 85% – w zależności od zastosowanego paliwa.

u_22-eco2006.jpg

U 22 Hercules BIO

Kocioł U 22 Hercules BIO firmy Viadrus to wysoko efektywny kocioł predysponowany do spalania paliw stałych w postaci odpadków drewnianych. Występuje w trzech wielkościach – 5-cio członowej przeznaczonej do montażu w instalacjach c.o. budynków jednorodzinnych, 7-dmio członowej przeznaczonej również do budynków jednorodzinnych niedużych zakładów pracy i dodatkowo małych obiektów użyteczności publicznej, oraz w wersji 10-cio członowej przeznaczonej do ogrzewania większych obiektów użyteczności publicznej, mniejszych hal magazynowych oraz większych domów przeznaczonych na zamieszkanie ludzi.

Kotły tego typu charakteryzują się:

 1. Całkowicie zautomatyzowana pracą oraz możliwością mechanicznego pobierania paliwa z zasobnika który jest dostarczany do klienta razem z kotłem.
 2. Możliwością sterowania kotłem poprzez sterownik pokojowy.
 3. Możliwością zastosowania przy kotle jakiegokolwiek innego zasobnika.
 4. Bardzo niskimi kosztami eksploatacji oraz łatwą obsługa i konserwacją.
 5. Możliwością współpracy kotła z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej.
 6. Zasobnikiem wykonanym z żeliwa co zdecydowanie wydłuża jego żywotność.
 7. Wysoką sprawnością spalania oraz niską emisją spalin.
 8. Zastosowaniem wentylatora odciągowego, który wyciąga z kotła powstałe w nim spaliny.

u_22-bio.jpg