U 22 Hercules BIO

Kocioł U 22 Hercules BIO firmy Viadrus to wysoko efektywny kocioł predysponowany do spalania paliw stałych w postaci odpadków drewnianych. Występuje w trzech wielkościach – 5-cio członowej przeznaczonej do montażu w instalacjach c.o. budynków jednorodzinnych, 7-dmio członowej przeznaczonej również do budynków jednorodzinnych niedużych zakładów pracy i dodatkowo małych obiektów użyteczności publicznej, oraz w wersji 10-cio członowej przeznaczonej do ogrzewania większych obiektów użyteczności publicznej, mniejszych hal magazynowych oraz większych domów przeznaczonych na zamieszkanie ludzi.

Kotły tego typu charakteryzują się:

  1. Całkowicie zautomatyzowana pracą oraz możliwością mechanicznego pobierania paliwa z zasobnika który jest dostarczany do klienta razem z kotłem.
  2. Możliwością sterowania kotłem poprzez sterownik pokojowy.
  3. Możliwością zastosowania przy kotle jakiegokolwiek innego zasobnika.
  4. Bardzo niskimi kosztami eksploatacji oraz łatwą obsługa i konserwacją.
  5. Możliwością współpracy kotła z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej.
  6. Zasobnikiem wykonanym z żeliwa co zdecydowanie wydłuża jego żywotność.
  7. Wysoką sprawnością spalania oraz niską emisją spalin.
  8. Zastosowaniem wentylatora odciągowego, który wyciąga z kotła powstałe w nim spaliny.

u_22-bio.jpg