Lignator

Nowoczesne kotły zasypowe Lignator to żeliwne kotły dolnego spalania marki Klimosz. Głównym paliwem, które spalają kotły Lignator jest drewno o wilgotności nieprzekraczającej 20%. Konstrukcja kotła opiera się na izolowanym wełną mineralną wymienniku z żeliwa szarego, wodnym ruszcie i stalowych osłonach malowanych proszkowo.
Praca kotłów Lignator jest zautomatyzowana, dzięki wykorzystaniu elektronicznego sterownika zPID. Kotły te są przystosowane do pracy zarówno w zamkniętych, jak i otwartych układach centralnego ogrzewania. Kotły Lignator osiągają wysoką sprawność (89,6%). Eksploatacja tego kotła jest bardzo ekologiczna. Atutem jest także możliwość rozbudowy kotła o dodatkowe żeliwne człony.
Producent oferuje aż sześć modeli kotła Lignator:
– 5-członowy o mocy 13,5 kW
– 6-członowy o mocy 17,5 kW
– 7-członowy o mocy 22,5 kW
– 8-członowy o mocy 25,5 kW
– 9-członowy o mocy 30 kW
– 10-członowy o mocy 34 kW
Producent kotłów udziela na nie 10 lat gwarancji.